แนะนำ Admin

สำหรับผู้ที่สนใจ SAP B1 แต่ยังไม่มีประสบการณ์ หรือกำลังมองหาโปรแกรม ERP ที่เหมาะกับองค์กร
Post Reply
admin
Site Admin
Posts: 4
Joined: Sun May 13, 2018 5:18 pm

แนะนำ Admin

Post by admin » Thu May 17, 2018 7:31 am

ก่อนอื่นใดผมขอแนะนำตัวในเบื้องต้นเพียงเล็กน้อย ผมชือ ดร.สุชาติ คชจันทร์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และระดับปริญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีประสบการณ์การทำงานในสถาบันการเงิน และโรงงานอุตสาหกรรม ดังนี้ ปี 2526 - 2540 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) บง.เอกธนกิจ จำกัด (มหาชน) บงล.ซิทก้า จำกัด (มหาชน) บงล.ตะวันออกฟายแน้นซ์ จำกัด (มหาชน) และ ปี 2541 - 2559 ตำแหน่ง Chief Financial Officer ที่ บริษัท ไดโดสิทธิผล จำกัด ซึ่งเป็นโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

ผมเริ่มสนใจศึกษาและมีประสบการณ์กับ โปรแกรม ERP ตั้งแต่ปี 2546 ซึ่งขณะนั้นในประเทศไทยโปรแกรมระบบ EPR สำหรับองค์กรธุรกิจขนาดกลางยังไม่แพร่หลาย จึงมีโปรแกรมให้เลือกใช้งานไม่มากนัก ส่วนใหญ่จะเป็นซอฟแวร์ต่างประเทศ เช่น ACCPAC , NAVISION ,

ผมเริ่มรู้จัก SAP B1 มาหลายปีแล้ว แต่ขณะนั้นก็ไม่มีโอกาสได้ใช้งานอย่างจริงจัง จนเมื่อปีก่อน ผมมีโอกาสได้รับผิดชอบการนำระบบ SAP B1 มาใช้ในธุรกิจวัสดุก่อสร้างแห่งหนึ่ง ซึ่งประกอบกิจการหลายอย่างเช่น จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง, ใช้เช่าอุปกรณ์การก่อสร้าง, บริการงานติดตั้ง , ซ่อมอุปกรณ์เครื่องมือก่อสร้าง และโรงงานผลิตปูนกาว ปูนเก้าท์ ปูนฉาบ น้ำยาบ่มปูน น้ำยาทาแบบ และ Epoxy เป็นต้น และด้วยเหตุที่บริษัทนี้มีการดำเนินธุรกิจที่หลากหลายมาก จึงต้องการซอฟแวร์ที่มีความยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับธุรกิจแต่ละประเภทได้อย่างเหมาะสม

ด้วยเหตุผลข้างต้น จึงเป็นสาเหตุที่ผมเลือกใช้ SAP B1มาประยุกต์ใช้ในบริษัท และกว่าหนึ่งปีที่คลุกคลีกับ B1 อย่างจริงจังจึงทำให้ผมกล้าพูดได้เต็มปากว่า SAP B1 เป็นโปรแกรมที่ดีมาก หากผู้ใช้ต้องศึกษา ทำความเข้าใจ และกล้าที่จะพัฒนา ปรับ เปลี่ยน แก้ไข และดึงเอาศักยภาพต่างๆ ใน B1 ออกมาใช้ให้ได้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการใช้ User Defined Filed, User Query, Crystal Report และ โดยเฉพาะ Dash Board ซึ่งมีการติดตั้งมาให้พร้อม

Post Reply