555

ห้องสนทนาสำหรับ User ที่มีประสบการณ์สูง ซึ่งมีความต้องการสร้าง Crystal Report เพื่อความสะดวกในการเรียกดูข้อมูล และการสร้าง Dash Board และ KPI เพื่อใช้สนับสนุนการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ
Post Reply
ksuchart
Posts: 2
Joined: Sun May 13, 2018 8:53 pm

555

Post by ksuchart » Tue May 15, 2018 1:02 pm

65544433222

Post Reply